اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیونی به شرکت های فناوری اطلاعات